Coșul meu

0 produse

Politica de confidentialitate

 

 

 

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Informatii generale

 

S.C. Excelexpo S.R.L. va prelucra date cu caracter personal doar in masura in care acest lucru este necesar pentru un scop legitim precum acela de a furniza produsele si serviciile comercializate. Prelucrarea datelor aflate in posesia Excelexpo este necesara fie pentru executarea unui contract incheiat cu noi, fie pentru a face demersuri la cererea unei persoane inainte de incheierea unui contract, fie pentru a respecta o obligatie legala, de prevenire a fraudelor sau a activitatii de spalare a banilor sau pentru un interes legitim. Prelucrarea datelor personale in scop de marketing va avea la baza consimtamantul dumneavoastra, dacă alegeti sa-l furnizati.

Conform cerintelor Regulamentului 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, avem obligatia de a pastra confidentialitatea si de a utiliza in conditii de siguranta datele personale furnizate Excelexpo SRL in scopuri asociate comercializarii produselor si serviciilor Excelexpo SRL.

 

Categorii de date cu caracter personal care pot face obiectul prelucrarii

 

Deoarece parteneriatul nostru este unul intre persoane juridice si se desfasoara in baza Termenilor si Conditiilor acestui website iar datele solicitate cu ocazia initierii colaborarii sau crearii unui cont pe site (ex: nume, adresa de email, parola și telefon) sunt datele persoanei juridice, in conformitate cu punctul 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 nu este nevoie de un acord din partea dumneavoastra.

Prin urmare, pentru a raspunde cererilor dumneavoastra de informatii si in scopul furnizarii bunurilor si serviciilor, inclusiv pentru transmiterea unei oferte, confirmarea unei comenzii, informarii dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de raspunsuri la diverse solicitari sau reclamatii plasate, evaluarii bunurilor si serviciilor oferite, precum si a exercitarii unor activitati comerciale de promovare a bunurilor si serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica, monitorizare a vanzarilor si comportamentului de cumparare a clientilor, activitati administrative si de media, Excelexpo SRL va putea prelucra urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, functia si numarul de telefon reprezentant firma, adresa sediu firma, informatii pentru plati, adresa IP, ID de sesiune al unui website, date de logare, nume de cont / utilizator, etc.

 

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal 

 

Datele furnizate de dvs. sunt accesate de cei care prelucreaza datele in vederea realizarii ofertei sau comenzii dvs. si/sau de cei care ofera suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de functionarea si intretinerea sistemului tehnic. 

Respectam confidentialitatea datelor furnizate si luam masurile adecvate necesare protejarii informatiilor pe care le veti impartasi cu noi. 

Datele dumneavoastra pot fi prelucrate in sistemele de evidenta aflate la sediul social si la punctele de lucru ale societatii Excelexpo pentru urmatoarele scopuri:

•   pentru gestionarea relatiei comerciale dintre firma dumneavoastra si Excelexpo, respectiv pentru ofertarea, preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate atat pe site cat si telefonic sau prin email, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea livrarii produselor comandate etc. Furnizarea datelor in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si Excelexpo asa cum acesta este definit in cuprinsul Termenilor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si Excelexpo. 

•   pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Excelexpo in contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, de resurse umane precum si in materie de arhivare. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Excelexpo de a respecta obligatiile legale care ii revin si, deci, in imposibilitatea de a va oferi produsele si / sau serviciile Excelexpo.

•   pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, telefon) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Excelexpo. Prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, în special, intreprinderi cu personalitate juridica, nu intra sub incidenta prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. Prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoane fizice pentru activitati de marketing va avea la baza consimtamantul persoanei, daca alegeti sa-l furnizati. Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop:

•   pentru partenerii cu cont de utilizator pe site: prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului sau ulterior crearii contului la sectiunea Profil > Buletine informative. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Profil > Buletine informative, unde puteti eliminara bifa corespunzatoare. Accesul la profilul personal necesita logarea in cont cu e-mailul si parola aleasa la momentul crearii contului.

•  pentru partenerii fara cont de utilizator pe site: prin trimiterea unui e-mail la adresa office@excelexpo.ro. Pentru dezabonare puteti trimite un e-mail la adresa office@excelexpo.ro cu titlul “DEZABONARE – Nu doresc informatii”.

 

In anumite situatii, vizitatorii site-ului pot trimite o cerere de oferta sau plasa o comanda fara a se inregistra pe site, dar transmitand anumite date personale in acest proces. Datele furnizate in aceste cazuri vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. si a-i da curs, precum si pentru scopuri administrative aferente. 

 

Durata pentru care va prelucram datele 

 

S.C. Excelexpo S.R.L.va prelucra datele cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus. Astfel, vom prelucra datele clientilor societatii pe intreaga durata a raporturilor contractuale precum si dupa finalizarea acesteia conform obligatiilor legale care revin in sarcina Excelexpo, inclusiv, dar fara a se limita la dispozițiile privind arhivarea.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate mai jos. In situatia in care optati pentru stergerea contului de utilizator, va dezabonati automat de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent cu produsele si serviciile Excelexpo. In cazul in care solicitati stergerea contului insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

 

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

 

In activitatea de prelucrare a datelor in scopurile detaliate mai sus, pentru îndeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, Excelexpo va putea dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, terte persoane sau alte entitati care sprijina Excelexpo in desfasurarea activitatii sale (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, contabilitate, etc.) ori catre autoritatile publice centrale/locale din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

•   pentru producerea sau prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului site;

•   pentru administrarea site-ului;

•   pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;

•   pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

•   pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;

•   atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

 

Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal furnizate catre Excelexpo pot fi transferate in afara Romaniei, catre state din Uniunea Europeana /Spatiul Economic European.

 

Drepturile de care beneficiati

 

In calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

•   dreptul la informare respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Excelexpo, conform celor descrise in prezentul document;

•   dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Excelexpo cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

•   dreptul la rectificare respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Excelexpo a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum si completarea datelor incomplete. 

•   dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

•   acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•   in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

•   in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

•   in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

•   in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale conform dreptului Uniunii sau al legislatiei romane.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Excelexpo  sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

•   dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

•   persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

•   prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

•   Excelexpo nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

•   persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

•   dreptul la portabilitatea datelor, respectiv i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Excelexpo catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

•   dreptul la opozitie. In ceea ce priveste activitatile de prelucrare, acesta se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:

•   in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Excelexpo sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Excelexpo  poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

•   in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

•   dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

•   dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care acest lucru este necesar.

•   dreptul de retragere a consimtamantului in orice moment fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Excelexpo  SRL pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul tau.

 

Pentru orice intrebari suplimentare sau cereri cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati Excelexpo  SRL la adresa de email: office@excelexpo.ro sau ne puteti contacta la adresa: str. Foisorului nr. 114 sector 3 Bucuresti.

 

 

 

 

POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI

 
Aceasta politica se refera la cookie-urile si la tehnologiile similare folosite, dupa caz, in website-urile si aplicatiile operate de S.C. Excelexpo S.A. cu sediul in Str. Foisorului nr. 114, sector 3, Bucuresti, cod 031183, Romania (denumita in continuare Excelexpo).
 
 Cookie-urile pot fi folosite pentru urmatoarele scopuri:

• de functionare a site-ului,
• de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului,
• pentru publicitate.

 

Ce este un cookie

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre terminalul utilizatorului catre un server al unei terte parti.
 

Tipuri de cookie-uri folosite
 
Acest site foloseste doua tipuri de cookie-uri: per sesiune si fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei. Cookie-urile fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada determinata de parametrii cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.
 

Cum sunt folosite cookie-urile
 
Fisierele de tip cookie fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului  in principal si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.
 
Cookie-urile se pot folosi pentru a oferi utilizatorilor o experienta placuta de navigare, pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor precum si pentru crearea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre de internet, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, fara a permite identificarea personala a utilizatorului.
 
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
 
Cookie-urile si/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esentiale pentru buna functionare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastra la accesarea site-ului sau in urma actiunilor efectuate in site, dupa caz. Puteti seta browser-ul dumneavoastra pentru a bloca cookie-urile, insa in acest caz anumite sectiuni ale site-ului nu vor functiona corect. In cazul in care doriti sa blocati cookie-urile, unele functionalitati ale site ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfunctionalitati sau erori in folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor va poate impiedica sa cumparati online sau sa va autentificati in contul dumneavoastra.
 
Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri in alte moduri decat cele indicate in prezenta Politica de utilizare cookie-uri.

 

 

Denumire cookie
Categorie
Tip
Scop
Perioada
PCC
functionalitate
fix
permite cautarea cosului abandonat sau persistent
6 luni
PPLastShow
functionalitate
fix
limiteaza cat de des se afiseaza pop-up-urile cu promotii
2 luni
WLID
functionalitate
fix
permite cautarea listelor de favorite persistente
6 luni
MIPHPF_SESSION  132772663
functionalitate 
per sesiune 
Salveaza sesiunea browser-ului
durata sesiunii

 

 

Excelexpo poate folosi serviciile unor terti in scopul oferirii de functionalitati, pentru analiza si pentru publicitate. Este posibil ca aceste terte parti sa seteze si sa foloseasca cookie-uri si/sau tehnologii similare. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului. Pentru mai multe detalii, consultati politicile de protectie a datelor precum si ghidurile de administrare a preferintelor utilizatorilor si posibilitatile de dezactivare oferite de companiile care gestioneaza aceste servicii, dupa caz.

Google Analytics
Categorie: Analiza
Scop: Web analytics
Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords
Categorie: Publicitate
Scop: Remarketing
Politici: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads

Google Maps API
Categorie: Functionalitate
Scop: Puncte si estimate de livrare in apropierea utilizatorului prin reverse geocoding
Politici: https://policies.google.com/privacy

Politica de utilizare cookie-uri face parte din Politica Excelexpo cu privire la protectia datelor personale si se completează cu Termenii si Conditiile Excelexpo, pe care va incurajam sa le cititi, acestea incluzand informatii suplimentare utile. Pentru orice intrebare, va rugam sa ne contactati la office@excelexpo.ro.  

 

 

PRIN ACCESAREA SITE-ULUI WWW.EXCELEXPO.RO SI/SAU OFERINDU-NE ORICE INFORMATIE CU CARACTER PERSONAL, VA DATI CONSIMTAMANTUL EXPLICIT CA TOATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI SA FIE PRELUCRATE DE NOI IN MODUL SI IN SCOPURILE  DESCRISE IN PREZENTA POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI IN CONFORMITATE CU LEGILE SI REGULAMENTELE IN VIGOARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL.

 

 

Ultima actualizare - 03 octombrie 2018